Policist

POLICIST (POLICISTKA)

Policist skrbi za varnost ljudi in premoženja. Naloge policista so različne ­- nadzor in urejanje prometa, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj, preprečevanje kaznivih dejanj, varovanje ljudi, lastnine, javnih prireditev, pomoč pri prometnih nesrečah ipd.

Pri opravljanju nalog nosi predpisano uniformo, ima posebno opremo in uporablja osebna zaščitna sredstva, dihalno masko in zaščitne rokavice. Kot pooblaščena uradna oseba ima službeno izkaznico, nosi orožje in strelivo, sredstva za vklepanje, gumijevko (prisilna sredstva), sredstvo za zveze in službeno torbico, v kateri so zapisniki, razna potrdila, alkoskopi, bloki za mandatno kaznovanje in drugi pripomočki. Policist opravlja naloge pretežno na terenu, kjer uporablja vozilo s predpisanimi simbolnimi oznakami in dodatno vgrajeno opremo

Policist mora biti psihično in fizično zdrav, ne sme imeti kroničnih obolenj ali hib, imeti mora brezhibno stanje čutil, vid in sluh, ustrezno telesno zgradbo in dobro fizično kondicijo.

Policist ima interes za delo z ljudmi in za odkrivanje ter preprečevanje dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja. Osebe, ki želijo pridobiti ta poklic, se morajo zavedati, da bodo opravljali delo s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu.

Vir: Miselni vzorec je lastni vir avtorja spletne strani, narejen na spletni strani GoConqr.

Slike kuharja, policista in učitelja so pridobljene s spletne strani Pexels.

Vir: Video posnetek je pridobljen s spletne strani YouTube.