Gozdar

GOZDAR (GOZDARKA)

Gozdar podira drevesa, jih klesti, žaga in pripravlja za nadaljnjo obdelavo. Sadi mlada drevesa, varuje in neguje rastlinske nasade in opravlja druga gozdno varstvena dela.

Gozdar podira gozdna drevesa, ki rastejo na različno nagnjenem zemljišču, so različnih debelin in višin in rastejo v okolju z drugimi drevesi. Podrta drevesa klesti, kroji in razžaga z motorno žago. Po potrebi narejene gozdne izdelke ali sortimente tudi olupi

Delo gozdarja je vezano na gozd, gozd je gozdarjevo delovišče.

Najpomembnejše gozdarjevo orodje je gozdarska motorna žaga. Poleg nje uporablja še drugo ročno orodje: sekire, cepin, lupilnik, krivke, vzvodni obračalnik, žični nateg, kline, gojitvene ročne žage, vejnik, gojitveni motorni rezalnik, sekaški pas in drugo

Gozdarjeva naloga je, da opravi po delovnem nalogu naročeno delo in pri tem upošteva opozorila na posebne zahteve in nevarnosti pri delu. Njegovo delo se lahko šteje za storitev ali kot izdelek.

Narava dela zahteva od gozdarja dobro psihofizično zmogljivost, kar določajo zdravstveni standardi za gozdarske delavce. Gozdar mora biti telesno odporen proti vremenskim vplivom, normalno občutljivi za ropot in vibracije, z dobrimi vidnimi in slušnimi sposobnostmi.

Gozdar mora imeti pozitiven odnos do narave. Svoje delo mora tudi brez stalnega nadzora opravljati v interesu varovanja narave.

Vir: Miselni vzorec je lastni vir avtorja spletne strani, narejen na spletni strani GoConqr.

Slike kuharja, policista in učitelja so pridobljene s spletne strani Pexels.