Kaj boš pa ti, ko boš velik/a?

Sva Maja Gojić in Maja Gubenšek , študentki na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru predmeta informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju sva izdelali spletno stran, ki je namenjena vsem, ki želite izvedeti, kaj opravljajo določeni poklici, predvsem pa osnovnošolcem, ki jih čaka pomembna odločitev pri izbiri poklica. Spoznavanje poklicev je eden izmed ciljev v 4. razredu pri predmetu družba, kar je razvidno tudi iz učnega načrta, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na spletni strani lahko najdete tudi zanimive video posnetke, poučne igre ter gradivo za ponavljanje in utrjevanje. Poleg tega pa ponuja spletna stran tudi učenje poklicev v angleščini in zabavne igre za utrjevanje.

Vsak posameznik ima željo, da postane nekaj, ko bo velik. Nekateri bi radi bili zdravniki, drugi astronavti, tretji policisti. Da postanemo tisto, kar si želimo, se moramo šolati. Šolanje traja različno dolgo. Nekateri lahko opravljajo poklic že po koncu osnovne in srednje šole, drugi po koncu osnovne šole, srednje šole in visoke šole, tretje šele po koncu osnovne in srednje šole ter fakultete. Ko s šolanjem končamo in se nekje zaposlimo, lahko rečemo, da opravljamo določen poklic. Če svoj poklic dobro opravljamo, dobimo plačilo, s katerim se preživljamo.

Vir: Miselni vzorec je lastni vir avtorja spletne strani, narejen na spletni strani GoConqr.

Slike kuharja, policista in učitelja so pridobljene s spletne strani Pexels.

OGLEJMO SI, KAKŠNE SO ŽELJE SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLK GLEDE IZBIRE POKLICA

 Vir: Video je lastni vir avtorja spletne strani.  Vsi otroci so posneti z dovoljenjem staršev.

Kaj bi pa ti rad/a bil/a, ko boš velik/a?